Ngày đăng

Hướng dẫn chuyển file PDF sang Word bằng Microsoft Office Word

Hôm nay mình hướng dẫn chuyển file PDF sang Word bằng Microsoft Office Word không cần cài thêm ứng dụng thứ 3 vào một cách dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.

Có thể tải bản Microsoft Office 2013 ở link dưới.

Trả lời