Ngày đăng

Hướng dẫn cài XAMPP v5.6 cho Windows 10

 

Hôm nay mình xin hướng dẩn các bạn cái XAMPP v5.6 trên Windows 10 làm webserver, phiên bản xampp này sử dụng phiên bản php 5.6. Hướng dẫn các bạn khắc phục một số lổi không khởi động được XAMPP trên Windows 10, đặt mật khẩu root cho MYSQL trên XAMPP, cách tạo tên miền ảo cho XAMPP trên Windows, làm webserver.

Link tải tại trang chủ của XAMPP: https://www.apachefriends.org