Ngày đăng

Khắc phục lổi Hidden files and folders

Tình trạng này chủ yếu là do virus auturun gây nên, bệnh này bản thân mình bị, và khắc phục xong và thành công nên viết lại hướng dẫn chia sẽ cùng mọi người.
– Lổi xảy ra như sau, mở một ổ dĩa bất kì tự nhiên một số thu mục trong đó tự nhiên đi đâu mất tiêu không thấy.

Đọc tiếp Khắc phục lổi Hidden files and folders