Ngày đăng

Chia đĩa cứng HDD với Partition Wizard khởi động từ CD

MiniTool Partition Wizard khả năng khởi động đĩa CD
Quản lý các phân vùng mà không cần cài đặt bất cứ điều gì trên máy tính của bạn
Quản lý các phân vùng mà không có hệ điều hành
Khôi phục phân vùng khi bảng phân vùng bị hư hỏng và máy tính không thể khởi động
Khôi phục phân vùng khi phân vùng bị xóa do tai nạn và máy tính không thể khởi động
Xây dựng lại MBR nếu MBR bị hư hỏng.

Phân tích và lập bản đồ sửa chữa bảng phân vùng vấn đề gì để mong đợi từ khả năng khởi động đĩa CD.
Bước 1: Chọn khởi động đĩa
Chúc các bạn thành công.