Ngày đăng

Khắc phục lổi Hidden files and folders

Tình trạng này chủ yếu là do virus auturun gây nên, bệnh này bản thân mình bị, và khắc phục xong và thành công nên viết lại hướng dẫn chia sẽ cùng mọi người.
– Lổi xảy ra như sau, mở một ổ dĩa bất kì tự nhiên một số thu mục trong đó tự nhiên đi đâu mất tiêu không thấy.

Nhưng gõ một thư mục nào bất kì trong ổ dĩa như hình dưới lại thấy nó.
Bạn vào My Computer -> Tools -> Folder Options-> View -> Chọn Show hidden files and folders.
Vẫn không thây dữ liệu ở đâu.
– Khắc phục bằng cách.
Vào My Computer -> Tools -> Folder Options -> View -> Chọn Show hidden files and folders và bỏ dấu tích Hide protected operating system files(Recommended)
– Bạn thấy dữ liệu của bạn xuất hiện nhưng trong tình trạng mờ, mở một file ẩn nào đó bằng cách click phải chọn  Properties sẽ thấy mục Hidden có dấu check ở đó nhưng không thể nào thay đổi được, như hình dưới.
– Bạn tìm trong ổ dĩa có tập tin Autorun.inf xóa hết chúng đi.
– Tiếp đến vào Start -> Run -> cmd <–
Gõ tiếp attrib -s -h /s /d
Gõ dòng lệnh này cho từng ổ dĩa tương ứng, ổ nào bị ẩn
Gõ xong Enter ngồi đợi một chút, nhanh hay chậm phụ thuộc dữ liệu nhiều hay ít. Và thấy được thành quả của mình xuất hiện trở lại.
Chúc các bạn thành công.